• Wtorek, 05 grudnia 2023

  • Imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty

  • Font Icon

Ankieta dla partnerstwa Żuław

Gmina Sztutowo wraz z sąsiednimi gminami poprzez spójność terytorialną i powiązania funkcjonalne (korzystanie z tych samych dróg, szkół, szpitali itp.) tworzą spójny partnerski obszar Żuławy.
Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, której celem jest poznanie opinii mieszkańców o miejscu Waszego zamieszkania, sposobach korzystania z usług publicznych i potrzebach w tym zakresie. Wyniki tego badania będą wykorzystane w pogłębionej diagnozie Obszaru Partnerstwa  pomocnej w opracowaniu strategii jego rozwoju. Dzięki strategii dla Żuław nasza gmina będzie mogła jeszcze szerzej skorzystać ze środków zewnętrznych, które pomogą sfinansować potrzebne inwestycje. Wypełnienie ankiety trwa ok. 10 min.
Link do ankiety: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7g38ve329rw

Projekt doradczy jest realizowany przez zespół doradczy Związku Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi.