• Środa, 24 kwietnia 2024

  • Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza

  • Font Icon

Ankieta dot. zmiany granic Gminy Sztutowo

Wójt Gminy Sztutowo informuje o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany granic Gminy Sztutowo, czyli włączeniu do obszaru gminy terenów znajdujących się pod morskimi wodami wewnętrznymi. To efekt przyjęcia przez radnych uchwały w tej sprawie. Konsultacje z mieszkańcami odbędą się w dniach od 15 maja do 31 maja 2023 r.

Konsultacje dadzą mieszkańcom gminy możliwość wyrażenia opinii na temat zmiany granic, polegającej na włączeniu do obszaru gminy nieruchomości o łącznej powierzchni 6015.5569 ha, będącej własnością Skarbu Państwa. Nieruchomość ta jest położona pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej.

Procedura pomoże wdrożyć przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 13 stycznia 2017 roku i zrealizować porozumienie podpisane w 2018 roku przez powiaty pucki, nowodworski oraz Gdańsk, Gdynię i Sopot. Efektem będzie powiększenie obszaru gminy o powierzchnię tych podmorskich gruntów, czyli o ponad 6015 ha.

Konsultacje społeczne odbędą się między 15 a 31 maja 2023 roku. Aby wziąć udział w konsultacjach, należy odpowiedzieć na pytanie postawione w ankiecie zamieszczonej poniżej, pod tekstem. Odpowiedzi udzielamy umieszczając znak „X” w odpowiedniej rubryce: „Jestem za”, „Jestem przeciw”, „Wstrzymuję się od głosu”. 

Wypełnioną ankietę konsultacyjną mieszkańcy Gminy Sztutowo mogą składać w terminie od dnia 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r.
– w siedzibie Urzędu Gminy Sztutowo, przy ul. Gdańskiej 55 w Punkcie Obsługi Klienta
– wrzucając do skrzynki podawczej umieszczonej przed wejściem do budynku urzędu,
– w formie korespondencji kierowanej na adres: Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo kopercie z dopiskiem „ZMIANA GRANIC GMINY”
– w formie internetowej wysłanej na adres email: info@sztutowo.ug.gov.pl

Informacje na temat konsultacji można uzyskać pod numerem telefonu 55 247 81 51 w. 610 oraz mailowo: gdanelska@sztutowo.ug.gov.pl.

Zarządzenie ws. konsultacji

Uchwała Rady Gminy ws. konsultacji