• Wtorek, 05 grudnia 2023

  • Imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty

  • Font Icon

Apel do posiadaczy drobiu i ptactwa

W Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego opublikowano Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego. Ze względu na występowanie wirusa grypy ptaków u ptactwa na terenie województwa pomorskiego oraz faktem, że obszar zagrożenia chorobą przekracza granice jednego powiatu powiat nowodworski został ujęty jako obszar zagrożony grypą ptaków. 

W związku z powyższym apelujemy do posiadaczy utrzymujących drób lub inne ptaki na własne potrzeby zgłosili ten fakt do swojego sołtysa lub do Urzędu Gminy w Sztutowie. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie lub mailowo na adres info@sztutowo.ug.gov.pl podając:  

  • imię, nazwisko, adres,  
  • gatunek utrzymywanego drobiu/ptactwa,  
  • liczbę utrzymywanego drobiu/ptactwa,  
  • miejsce utrzymywania drobiu/ptactwa. 

Poniżej prezentujemy zakazy i nakazy wprowadzone dla obszaru zagrożonego grypą ptaków w związku z występowaniem grypy ptaków u ptaków dzikich: 

1) zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych; 
2) zakazuje się utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, 
3) nakazuje się poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa; 
4) zakazuje się korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu; 
5) zakazuje się pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo; 
6) zakazuje się wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych; 
7) zakazuje się utrzymywania kaczek i gęsi z innymi gatunkami drobiu; 
8) nakazuje się zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich ptaków; 
9) nakazuje się stosować w gospodarstwie obuwie i odzież ochronną przeznaczoną do pracy wyłącznie w gospodarstwie; 
10) nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób; 
11) nakazuje się powiadomić właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku choroby drobiu; 
12) nakazuje się sporządzić spis wszystkich miejsc utrzymywania drobiu; 
13) nakazuje prowadzić przez osoby utrzymujące drób dzienną ewidencję dotyczącą spadku spożycia paszy i wody, produkcji jaj (nieśności) oraz upadków zwierząt. 

 Treść rozporządzenia.