• Niedziela, 03 grudnia 2023

 • Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

 • Font Icon

Budowa ulicy Marii Konopnickiej

 
 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

pn. Budowa drogi gminnej 180021G – ulicy Marii Konopnickiej w Sztutowie

mająca na celu poprawę warunków dojazdu do drogi powiatowej nr 2326G w miejscowości Sztutowo,

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Umowa o dofinansowanie nr 00092-65151-UM1100223/18 z dnia 10.10.2019 r.

Koszt całkowity:  1 021 760 zł

Dofinansowanie : 510 894,19 zł

Zakres inwestycji:

 • budowa nawierzchni asfaltowej jezdni ulicy Marii Konopnickiej;
 • budowa drogi wewnętrznej – dojazd do 2 działek;
 • budowa jednostronnego chodnika z kostki brukowej na całej długości projektowanej drogi;
 • budowa zjazdów indywidualnych na całej długości projektowanej drogi;
 • budowa podziemnego systemu odwodnienia na wszystkich odcinkach;
 • usunięcie kolizji infrastruktury technicznej związanych z przebudową drogi,
 • budowa przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej;
 • budowa oświetlenia ulicznego dla całej inwestycji;
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
 • wykonanie zieleni przydrożnej w formie trawników w pasie drogowym

Termin realizacji: kwiecień 2021 r.

Gmina Sztutowo otrzymała dofinansowanie na budowę ulicy Konopnickiej

Budowa drogi gminnej 180021G – ulicy Marii Konopnickiej w Sztutowie

Odbiór robót – ul. M. Konopnickiej w Sztutowie