• Wtorek, 28 listopada 2023

  • Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana

  • Font Icon

DODATEK OSŁONOWY

Szanowni Mieszkańcy,
Można już składać wnioski o dodatek osłonowy, czyli specjalne świadczenie, które ma łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i żywności dla budżetów domowych.
 
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.
 
Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

  • elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP
  • w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztutowie

Poniżej wniosek oraz instrukcja do wniosku o dodatek osłonowy:

Wzór_wniosku_o_dodatek_osłonowy
Wskazówki_jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_osłonowy
 
W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, świadczenie jest podwyższone. Jednak aby otrzymać podwyższoną kwotę dodatku, źródło ogrzewania musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (CEEB).
Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Deklaracje można składać w Urzędzie Gminy w Sztutowie w terminie do 31 czerwca 2022 r. lub do 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła/spalania paliw.