• Czwartek, 18 kwietnia 2024

  • Imieniny: Boguslawy, Apoloniusza

  • Font Icon

Dofinansowanie dla OSP Sztutowo

W ramach  naboru „FLOREK –  wsparcie dla OSP” (II edycja 2022) nasza jednostka OSP Sztutowo zrealizowała zadanie  Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”. Zostało ono dofinansowane w formie dotacji ze środków Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 6 500,00 zł.
Jednostka OSP Sztutowo otrzymała z WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW środki w formie dotacji w sumie w wysokości 6 500,00 zł.
Zadanie polegało na zakupie pompy do wody zanieczyszczonej z kompletem węży ssawnych. Z jego efektów  skorzysta 3655 osób.
Więcej informacji nt. instytucji współfinansujących realizację zadania:
WFOŚiGW w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl/
NFOŚiGW: https://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej