• Czwartek, 18 kwietnia 2024

  • Imieniny: Boguslawy, Apoloniusza

  • Font Icon

Dofinansowanie edukacji włączającej w ramach FEP 2021-2027

Kolejne dobre wiadomości – tym razem dla naszych uczniów i nauczycieli. Otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, że nasz wniosek „Edukacja włączająca na terenie Gminy Sztutowo” został oceniony pozytywnie i wybrany do dofinansowania. Mamy otrzymać niemal 700 tys. zł środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 na realizację tego projektu.
Jego celem jest wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami, zaburzeniami zachowania i emocji, z trudnościami w nauce oraz wsparcie kadry w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej. Zaplanowane w Szkole Podstawowej w Sztutowie działania: doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, studia podyplomowe podnoszące umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli z zakresu edukacji włączającej, zajęcia dodatkowe dla 21 uczniów z niepełnosprawnościami.
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Pomorską Akademią Działania.