• Niedziela, 03 grudnia 2023

  • Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

  • Font Icon

Dofinansowanie zakupu komputerów dla dzieci byłych pracowników PGR

4 października ruszył nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Z programu będą mogli skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki byłych pracowników PGR. Program zostanie sfinansowany z funduszy europejskich – w ramach programu REACT-EU.
Informujemy, że do dofinansowania prawdopodobnie kwalifikuje się cała gmina, a więc dzieci z miejscowości Kąty Rybackie oraz Kobyla Kępa, które mają rodzica/dziadka/pradziadka, który pracował w PPGR również mogą złożyć wnioski do Urzędu Gminy.
Cel: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

– sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
– ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
– usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, na załączonych wzorach wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, w terminie do 22 października 2021 roku.

Pytania dotyczące konkursu lub sposobu składania oświadczeń można zadawać mailowo: apiorko@sztutowo.ug.gov.pl lub dzwoniąc na numer 55 2478151 w. 608 w godzinach 7:30-15:30.

Załączniki: