• Środa, 28 lutego 2024

  • Imieniny: Romana, Ludomira, Lecha

  • Font Icon

Dyskusja publiczna ws projektu studium

W związku z wyłożeniem projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo przypominamy, że  4 marca 2022 r. o godz. 12.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sztutowie, ul. Szkolna 13, 82-110 Sztutowo, odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami. Wejście na salę gimnastyczną od strony boiska.

Zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji, ponieważ od zapisów zawartych w studium zależy polityka przestrzenna gminy, czyli sposób w jaki kształtowana będzie otaczająca nas przestrzeń, dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji.

Debata odbędzie się w reżimie sanitarnym.