• Niedziela, 03 grudnia 2023

  • Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

  • Font Icon

Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie

Tytuł Projektu: „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej”
Umowa nr RPPM.10.02.01-22-0010/16-00 z dnia 28 czerwca 2016 r.

Beneficjent: Gmina Miasta Krynica Morska
Partner: Gmina Sztutowo
Okres realizacji inwestycji: 01.12.2016 –  30.09. 2018
Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 4 765 280,74 zł.
Maksymalna wartość dofinansowania: 3 013 400,25 zł., co stanowi  85 % wydatków  kwalifikowalnych

Krynica Morska:
Całkowita wartość projektu: 3 891 952,58  zł.
Maksymalna wartość dofinansowania: 2 403 946,69 zł.
Gmina Sztutowo:
Całkowita wartość projektu: 873 328,16 zł.
Maksymalna wartość dofinansowania:  560 392,99 zł.
Cele projektu:
Planowana inwestycja ma na celu obniżenie zapotrzebowania na energie cieplną, usprawnienie działania instalacji oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Docelowo obniżeniu ulegną także koszty wytwarzania i przesyłania energii cieplnej na potrzeby ogrzewania i wentylacji co w rezultacie podniesie komfort użytkowania obiektów szkolnych.

Realizacja celu możliwa będzie poprzez:
-zmniejszenie zużycia paliw wykorzystywanych do ogrzewania pomieszczeń – zamiana wysokoemisyjnego kotła węglowego i budowa kotła na biomasę z magazynami paliwa (silosy);
-poprawę jakości powietrza (przez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i wykorzystanie różnorodnych Odnawialnych Źródeł Energii);
-zmniejszenie strat ciepła i kosztów energii cieplnej poprzez wykonanie odpowiedniej termoizolacji budynków, spełniających wymagania izolacyjności cieplnej;
– ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, w wyniku zmniejszenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej, wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, turbiny wiatrowej);
– zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w tym pyłów), w wyniku ograniczenia zużycia energii cieplnej (uprzednio produkowanej z węgla),
– zmniejszenie strat ciepła w wyniku odpowiedniej termoizolacji ścian zewnętrznych i stropodachów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wszystkich instalacji,
– zmniejszenie zużycia i zapotrzebowania na energię elektryczną w wyniku montażu nowego energooszczędnego oświetlenia (zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego);

Zakres inwestycji:
Krynica Morska – kompleksowa i głęboka termomodernizacja Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka poprzez:
-docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów;
-wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
-budowę kotłowni opalanej biomasą wraz z magazynem paliwa (silosy);
-wymianę przewodów cieplnych pomiędzy kotłownią a budynkiem mieszkalnym (koszt niekwalifikowalny);
-instalację kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, turbiny wiatrowej;
-wymianę wewnętrznej instalacji grzewczej i ciepła technologicznego;
-wymianę instalacji wentylacji mechanicznej w bloku żywieniowym (kuchnia/stołówka)
-wymianę instalacji wentylacji mechanicznej sali sportowej z zapleczem socjalnym;
-wymianę instalacji oświetlenia wewnętrznego;
-modernizację instalacji oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej.

W Szkole Podstawowej w Sztutowie planuje się kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany instalacji elektrycznej wraz z montażem nowego energooszczędnego oświetlenia, tj.:
-budowę wewnętrznych instalacji elektrycznych;
-montaż rozdzielnic elektrycznych i energooszczędnych opraw oświetleniowych;
-podłączenie przewodów w rozdzielnicach;
-pomiary elektryczne.

Harmonogram działań:
Krynica Morska: I kwartał 2017 r. – I kwartał 2018 r. 
Sztutowo: I kwartał – III kwartał 2018 r.
Szkoła Podstawowa w Krynicy Morskiejwww.szkolakrynica.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa w Sztutowiewww.szkolasztutowo.pl