• Czwartek, 18 kwietnia 2024

  • Imieniny: Boguslawy, Apoloniusza

  • Font Icon

Gmina Sztutowo dostępna cyfrowo

Gmina Sztutowo zakończyła realizację projektu dofinansowanego w Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład pod nazwą „Cyfryzacja usług publicznych i komunalnych Urzędu Gminy w Sztutowie”.

W ramach projektu Urząd Gminy w Sztutowie został wyposażony w nowy sprzęt informatyczny umożliwiający sprawną pracę, wdrożono również system EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją), nowy system finansowo-księgowy, rozbudowano system planowania przestrzennego/ informacji przestrzennej (sztutowo.e-mapa.net) – wszystkie MPZP oraz studium są teraz w postaci cyfrowej, a konsultacje zmian miejscowych planów będą mogły odbywać się m.in. za pośrednictwem portalu e-mapa.

Uruchomiono także nowe usługi elektroniczne dla mieszkańców i wykonano nową stronę internetową sztutowo.pl, dostosowaną do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.


Portal interesanta

Jest to strona internetowa (https://portal.sztutowo.pl), za pomocą której będziesz mógł:

– zalogować się za pomocą  swojego Profilu Zaufanego lub zarejestrować konto na stronie (ta opcja wymaga wizyty w UG w celu potwierdzenia tożsamości).

– sprawdzić ilość posiadanych nieruchomości z podziałem na zabudowania, rodzaj posiadanych gruntów itd.;

– sprawdzić status swoich zobowiązań finansowych (podatki, opłaty za wywóz odpadów itd.) wobec gminy;

– opłacić zobowiązania finansowe przy pomocy płatności internetowych. Usługa pozwala wybrać jednego z dwóch dostawców obsługujących płatności online:
                – KIR to koszt 0,59 zł za jeden przelew
                – Przelewy24 to koszt 1,9% od kwoty przelewu

Koszty prowizji powyższych transakcji pokrywa interesant, prowizja naliczana jest automatycznie i doliczana do kwoty przelewu.

Uwaga – płatność dokonana online za pomocą Portalu Interesanta będzie widoczna na koncie interesanta w terminie do 4 dni roboczych.

Powiadomienia e-mail

Jest to usługa pozwalająca automatycznie generować i wysyłać wiadomości e-mail do mieszkańców, w przypadku upływu daty płatności np. raty podatku.

eFormularze na EPUAP

Urząd Gminy w Sztutowie udostępnia teraz 7 nowych elektronicznych formularzy. Posiadając konto na EPUAP wypełnisz formularz, następnie podpiszesz go elektronicznie. Złożenie i podpisanie dokumentu w ten sposób jest równorzędne ze złożeniem go w sposób tradycyjny „papierowy”.
Dostępne eformularze:    

– Wzór deklaracji o wysokości opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi

– Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

– Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

– Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

– Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na usunięcie drzewa/drzew

– Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

– wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów (oczekuje jeszcze na zatwierdzenie przez kancelarię PRM)


Aplikacja mobilna na telefon

Darmowe aplikacje przeznaczone są na telefony wykorzystujące system operacyjny Android lub iOS (Apple).

Po wpisaniu w Google Play lub App Store słowa eSztutowo, będziesz mógł zainstalować aplikację. Następnie będziesz mógł odbierać powiadomienia o wydarzeniach, ważne komunikaty oraz ostrzeżenia.