• Czwartek, 18 kwietnia 2024

  • Imieniny: Boguslawy, Apoloniusza

  • Font Icon

Gmina Sztutowo przystępuje do kolejnej, ważnej dla rozwoju społeczno – gospodarczego inwestycji – budowy kanalizacji sanitarnej dla obszaru Kobyla Kępa

W dniu jutrzejszym,  po uzyskaniu zgody Rady Gminy Sztutowo dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo zadania inwestycyjnego dot. budowy infrastruktury sanitarnej w Kobylej Kępie (dokonanie zmian jest niezbędne ponieważ inwestycja jest zaplanowana na dwa lata)  – Wójt Gminy Robert Zieliński podpisze z firmą Elektro-Cal Spółka z o.o., z siedzibą w  Miłobądz  – umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie kanalizacji w Kobylej Kępie. Koszt zadania1.571.788,49 zł; koszt nadzoru inwestorskiego 27.060,00 zł. Inwestycja wsparta z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Wysokość dofinansowania 1 000 000 zł. Okres realizacji 2022 – 2023 (11 miesięcy).

Szczegóły dotyczące inwestycji:

budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączeniami – zlewnia P1, 8 przyłączy, budowa 1 przepompowni ścieków sanitarnych z infrastrukturą techniczną P1; budowa zjazdu z teren przepompowni P1 na drogę gminną; budowa instalacji elektrycznej dla przepompowni P1.

Informujemy, że żadna zaplanowana na 2022 rok  inwestycja gminna nie jest zagrożona. Zadania realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wszystkie  działania inwestycyjne, mają na celu stałe podnoszenie jakości życia naszych mieszkańców oraz wzrost konkurencyjności Naszej Gminy.