• Wtorek, 28 listopada 2023

  • Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana

  • Font Icon

Informacja o wynikach oceny formalnej – konkurs kultura

Informacja Wójta Gminy Sztutowo o wynikach oceny formalnej

Konkursu ogłoszonego zgodnie Zarządzeniem 10/2022 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 03.02.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w sferze: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez wzmacnianie różnorodności oferty kulturalnej w Gminie Sztutowo, np. organizacja warsztatów twórczych, szkoleń z zakresu rękodzieła artystycznego, organizacja imprez promujących produkty lokalne, kultywowanie tradycji regionalnej.

Oferta Stowarzyszenia Szkolna 13

„Rodzinne gotowanie – IV Sztutowski Turniej Kulinarny”

Wnioskowana kwota: 2 000 zł

 Oferta spełnia kryteria formalne

informacja kultura