• Wtorek, 05 grudnia 2023

  • Imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty

  • Font Icon

Informacja o wynikach oceny formalnej – konkurs sport

Informacja Wójta Gminy Sztutowo o wynikach oceny formalnej

Konkursu ogłoszonego zgodnie Zarządzeniem nr 8/2022 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 03.02.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w sferze: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Oferta Towarzystwa Sportowego Mierzei Wiślanej w Sztutowie

„Popularyzacja Piłki Nożnej w Gminie Sztutowo”

Wnioskowana kwota: 15 000 zł

 Oferta spełnia kryteria formalne

informacja sport