• Niedziela, 03 grudnia 2023

  • Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

  • Font Icon

Informacja o wyniku pierwszego, nieograniczonego przetargu ofertowego na dzierżawę części portu w Kątach Rybackich

INFORMACJA  z dnia 1.06.2022
Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:
wynik pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego (ofertowy) na dzierżawę terenów i infrastruktury komunalnej, zlokalizowanej w części portu w Kątach Rybackich, powstałej w ramach projektu  „Pętla Żuławska”

  1. działka nr 536/1 o pow. 0,0315 ha obręb Kąty Rybackie; KW GD2M/00058253/5
  2. działka 537/1 o pow. 0,3328 ha obręb Kąty Rybackie; KW GD2M/00058253/5
  3. część działki 537/4 o pow. 0,2393 ha obręb Kąty Rybackie wraz z częścią budynku sanitarnego o powierzchni dzierżawionej 100,9 m2; KW GD2M/00058253/5
  4. części dz. nr 537/6 o pow. 0,0369 ha obręb Kąty Rybackie, na której posadowiona jest pompownia ścieków oraz stanowisko odbioru nieczystości (z wyłączeniem slipu), KW GD2M/00058253/5
  5. części działki nr 787/23 o pow. 0,1434 ha obręb Kąty Rybackie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z obsługą ruchu turystycznego – turystyki. KW GD2M/00058246/3
  6. Infrastruktury, która wymieniona była w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

Przetarg odbył się w Urzędzie Gminy w Sztutowie w dniach:

  • Część jawna 20.05.2022 r.
  • Część niejawna 23.05.2022 r.

Wyniki:

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego netto: 26.000 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu netto:   przetarg nierozstrzygnięty

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 2

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

Przetarg został nierozstrzygnięty. Żadna z ofert nie wykazała gwarancji  osiągnięcia najkorzystniejszych  warunków wykonania umowy.

 

Wójt

Robert Zieliński

/ podpis nieczytelny/