• Środa, 24 kwietnia 2024

  • Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza

  • Font Icon

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁY SIĘ W DNIU 17 CZERWCA 2021 R. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

 

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁY SIĘ W DNIU 17 CZERWCA 2021 R.             

W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości: 

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbyły się w dniu   17 CZERWCA 2021  r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, pok. nr. 1

Forma przetargu – pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki  Nr 357/58 o pow.  1,2539 ha (RV 0,1847 ha, RVI 0,2125 ha, 0,8199 ha, 0,0037 ha, 0,0076 ha, 0,0255 ha) położonej w miejscowości Sztutowo, dla której prowadzona jest  księga wieczysta nr GD2M/00045099/3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Obszar, na którym znajduje się nieruchomość jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Sztutowo uchwała Nr V/26/2007 Rady Gminy Sztutowo z dnia 12 kwietnia 2007 r. Teren, na którym znajduje się nieruchomość oznaczony jest symbolem C-3UT przeznaczony jest pod: funkcję turystyczną – usługi hotelowe lub pensjonat w użytkowaniu całorocznym. W okresie przejściowym dopuszcza się zabudowę w formie domków letniskowych. Dopuszcza się funkcję uzupełniającą – gastronomię oraz mieszkaniową związana z prowadzoną działalnością. Obowiązuje ograniczenie uciążliwości. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Uchwałą nr XV/155/2020 Rady Gminy Sztutowo z dnia 16 kwietnia 2020  r.

Cena wywoławcza nieruchomości netto : 1.200.000,00 zł 

najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 6.200.000  zł
liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 8
liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0 
nabywca nieruchomości – Przedsiębiorstwo  Budowlane Grzegorz Jankowiak z siedzibą w Elblągu

 

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

 

Sztutowo, dnia 2021-06-25