• Środa, 28 lutego 2024

  • Imieniny: Romana, Ludomira, Lecha

  • Font Icon

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 1 GRUDNIA 2022 R. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości: 

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu  1 grudnia 2022. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie

Forma przetargu – pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki  Nr 77/20 o pow.  0,0648  ha  położonej w miejscowości Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GD2M/00045099/3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo działka nr 77/20 obręb Sztutowo, określona jest w planie  symbolem A-4 MN. Teren ten przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności.   Dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej w granicy swojej działki polegającej na obsłudze turystyki (wynajem pokoi dla letników, handel, gastronomia, itp.). Obowiązuje ograniczenie uciążliwości.

 

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży  Uchwałą nr XXXVI/384/2022 Rady Gminy Sztutowo z dnia 17 lutego 2022 r.

 

Cena wywoławcza nieruchomości netto: 162.000 zł 

najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu –  231.660 zł
liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 3
liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0 
nabywca nieruchomości – Jarosław Grudkowski

 

Wójt

Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/