• Wtorek, 28 listopada 2023

  • Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana

  • Font Icon

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę 24 m2 części działki nr 197/1 w Sztutowie

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 31.03.2023 r. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września   2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości: 

Informację o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 31.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie

Forma przetargu – pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres od 1.07.2023 r. do  31.08.2023 r.   części działki  Nr 197/1 obręb Sztutowo o pow.  24 m2  ha, KW GD2M/00055520/7

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego nieruchomości netto: 12000 zł 

najwyższa cena osiągnięta w przetargu netto – …….. zł
liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

 

 

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/

31.03.2023