• Środa, 29 listopada 2023

  • Imieniny: Blazeja, Saturnina

  • Font Icon

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę części działki nr 197/1 Sztutowo 24 m2

INFORMACJA O WYNIKU Pierwszego PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 21.06.2022 r.             

W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września   2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości: 
Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu   21.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie

Forma przetargu – pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres od 1.07.2022 r. do  31.08.2022 r.   części działki  Nr 197/1 obręb Sztutowo o pow.         

24 m2  ha, KW GD2M/00055520/7

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego nieruchomości netto: 5000 zł 

najwyższa cena osiągnięta w przetargu netto – 5500 zł
liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 3
liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 2

Przetarg został zakończony wynikiem pozytywnym.

Dzierżawcą nieruchomości został:

Kamil Wieczorek

 

Wójt

Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/

 

 

 

 

Sztutowo, dnia 29.06.2022