• Wtorek, 05 grudnia 2023

  • Imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty

  • Font Icon

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę części działki nr 197/1 Sztutowo pow. 10 m 2

INFORMACJA O WYNIKU Pierwszego PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 21.06.2022 r.             

W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września   2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości: 

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu    21.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie

Forma przetargu – pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres od 1.07.2022 r. do  31.08.2022 r.   części działki  Nr 197/1 obręb Sztutowo o pow.         

10 m2  ha, KW GD2M/00055520/7

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego nieruchomości netto: 3000 zł 

najwyższa cena osiągnięta w przetargu netto – 0 zł
liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1
liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym

 

Wójt

Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/

 

 

 

 

Sztutowo, dnia 29.06.2022