• Czwartek, 18 kwietnia 2024

  • Imieniny: Boguslawy, Apoloniusza

  • Font Icon

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki 354/2 Sztutowo Mierzeja Park

 

INFORMACJA O WYNIKU TRZECIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 18 SIERPNIA 2023 r.

W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości: 

Informację o wyniku TRZECIEGO przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu  18 SIERPNIA 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, pok. nr. 1


Forma przetargu -TRZECI ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki  Nr 354/2                                o pow.  0,5287  ha  położonej w miejscowości Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GD2M/00045099/3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo działka nr 354/2 obręb Sztutowo, określona jest symbolem C-1 M/U. Teren przeznaczony  pod funkcję mieszkaniowo – usługową w zabudowie wielorodzinnej. Dopuszcza się zabudowę apartamentową, usługi w parterach budynków. Obowiązuje ograniczenie uciążliwości.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży  Uchwałą nr XV/156/2020 Rady Gminy Sztutowo z dnia 16 kwietnia 2020 r


Cena wywoławcza nieruchomości netto: 2.340.000 zł 

najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu – 0 zł
liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0 
nabywca nieruchomości – ———————–

 

Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

Wójt

Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/

18.08.2023