• Czwartek, 18 kwietnia 2024

  • Imieniny: Boguslawy, Apoloniusza

  • Font Icon

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości działka 99/2 Sztutowo

INFORMACJA O WYNIKU pierwszego PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 18 SIERPNIA 2023 r.

W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości: 

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu  18 SIERPNIA 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, pok. nr. 1


Forma przetargu -pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki  Nr 99/2                                 o pow.  0,4224  ha  położonej w miejscowości Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GD2M/00045099/3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo działka nr 99/2 obręb Sztutowo, określona jest w części symbolem A-5MN, symbolem A-6.1 MN/ZZ, które przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową oraz symbolem A-6 ZP, który oznacza teren zieleni parkowej.

 


Cena wywoławcza nieruchomości netto: 1.478.400,00 zł 

najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu – 1.493.184,00 zł
liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1
liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0 
nabywca nieruchomości – PGI 8 Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością

 

Wójt

Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/