• Środa, 24 kwietnia 2024

  • Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza

  • Font Icon

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Makowej w Sztutowie

INFORMACJA O WYNIKU drugiego PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 31 marca 2023 r. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września   2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości: 

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu  31 marca 2023  r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, pok. nr. 1
Forma przetargu -drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki  Nr 385/75 obręb Sztutowo o pow.  0,0566 ha, KW GD2M/00049191/6.

Zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo  działka przeznaczona jest pod funkcję mieszkaniowo – rekreacyjną. Dopuszcza się w granicy działki prowadzenie działalności gospodarczej, polegającej na obsłudze turystyki. Obowiązuje ograniczenie uciążliwości.

Cena wywoławcza nieruchomości netto : 170.000 zł 

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 0 zł
liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0 

Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

 

Wójt

Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/

 31.03.2023