• Niedziela, 14 kwietnia 2024

  • Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny

  • Font Icon

Jak legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy na terytorium RP

Do znanych już dokumentów pozwalających na legalne zatrudnienie tj.:
– zezwolenia na pracę,
– oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy,
specustawa dodaje nową czynność, którą jest powiadomienie Powiatowego Urzędu Pracy – właściwego w zależności od siedziby pracodawcy – o fakcie podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia pracy, w przeciwnym razie zatrudnienie jest nielegalne!!! Zgłoszenia dokonuje się internetowo przez portal praca.gov.pl. Należy wybrać kafelek „Zatrudnianie cudzoziemców”, a następnie „Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy”. Procedura jest bezpłatna.