• Środa, 29 listopada 2023

  • Imieniny: Blazeja, Saturnina

  • Font Icon

Kampania „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”

Szanowni mieszkańcy Gminy Sztutowo, 
 
z uwagi na zbliżający się okres grzewczy w naszych domostwach ruszyła kampania „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”
Akcja ma celu uświadomienie społeczeństwa o zagrożeniach związanych ze smogiem, pożarami, zaczadzeniami oraz poinformowanie o konieczności i możliwościach zapobiegania skutkom tych niebezpiecznych zdarzeń.
Kampania „Sadza Płonie. Czad Zabija. Żyj!”, prowadzona przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest skierowana przede wszystkim do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków i ma na celu zwiększenie efektywności działań i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
Pamiętajmy zatem, żeby „zadbać o nasze kominy”, zwłaszcza przed zbliżającym się kolejnym sezonem grzewczym.
Wizyta kominiarza „zawsze przynosi szczęście – ponieważ zapobiega nieszczęściu”.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/kppsp-zabkowice-slaskie/sadza-plonie-czad-zabija-zyj-2#:~:text=Celem%20kampanii%20spo%C5%82ecznej%20%E2%80%9ESadza%20p%C5%82onie.%20Czad%20zabija.%20%C5%BByj%21,eksploatowane%20lub%20zaniedbane%20przewody%20kominowe%20i%20urz%C4%85dzenia%20grzewcze.

https://kominiarskicech.pl/51-ruszyla-kolejna-kampania-miedzywojewodzkiego-cechu-kominiarzy-pod-haslem-sadza-plonie-czad-zabija-zyj