• Środa, 29 listopada 2023

  • Imieniny: Blazeja, Saturnina

  • Font Icon

Karta Dużej Rodziny

——————————————————————————————————————-

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

——————————————————————————————————————-

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest tutaj: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr. Lista jest aktualizowana na bieżąco.

Wzór wniosku oraz oświadczenia można pobrać ze strony:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Duplikatu Karty Dużej Rodziny) należy składać w Urzędzie Gminy w Sztutowie przy ul. Gdańskiej 55, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 4.

Wniosek można złożyć też elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia.