• Czwartek, 18 kwietnia 2024

  • Imieniny: Boguslawy, Apoloniusza

  • Font Icon

Konferencja prasowa dot. wrót sztormowych na Tudze

W dniu 15 września 2022 roku Wójt Gminy Sztutowo wziął udział w konferencji RZGW Wody Polskie dotyczącej ostatniego etapu budowy wrót sztormowych na rzece Tudze. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele GW Wody Polskie, inżynierowie i osoby zaangażowane w projektowanie i wykonanie inwestycji, jak również przedstawiciele władz samorządowych, m.in. członek Zarządu Województwa Pomorskiego Józef Sarnowski, wicestarosta powiatu nowodworskiego Barbara Ogrodowska, burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski, burmistrz Nowego Stawu Jerzy Szałach oraz przedstawiciele urzędów gmin z powiatu nowodworskiego oraz miasta Elbląga.

Głównym celem spotkania było zaprezentowanie samej inwestycji, etapów jej budowy, znaczenia oraz źródła finansowania. Podkreślono jej ogromne znaczenie dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Nowy Dwór Gdański, jak również dla całego regionu, jako etapu kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław. Jednym z ciekawych elementów kolejnych inwestycji jest rozbudowa system monitoringu wizyjnego rzeki Wisły i rzek żuławskich o nowe punkty monitoringu, co pozwoli na lepsze prognozowanie występowania możliwych zagrożeń.

W trakcie konferencji był też czas na dyskusję i zadawanie pytań. W sprawie dalszych planów budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych aktywnie wziął udział Wójt Sztutowa, pytając między innymi o wpływ zamknięcia wrót w przypadku piętrzenia się wód sztormowych i wystąpienia tzw. cofki na wzrost poziomu wód w dalszych odcinkach rzeki Szkarpawy, powodując tym samym zagrożenie powodzią w naszej gminie. Przedstawiciele Wód Polskich, dyrektor RZGW w Gdańsku Pan Andrzej Winiarski oraz Kierownik Nadzoru Wodnego w Nowym Dworze Gdańskim, Sławomir Szymański odpowiadali, że wpływ opisany wyżej będzie marginalny. Dodali też, że prowadzone są już prace projektowe zmierzające do odbudowy i modernizacji wałów przeciwpowodziowych na łącznym odcinku ok. 20 km na północnym brzegu Szkarpawy w gminach Stegna i Sztutowo.