• Wtorek, 27 lutego 2024

  • Imieniny: Gabriela, Anastazji

  • Font Icon

Konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w 2021 roku w formie wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie 21/2021 
Załącznik – ogłoszenie sport Sztutowo 2021
Wzór oferty