• Czwartek, 29 lutego 2024

  • Imieniny: Lecha, Lutoslawa

  • Font Icon

Konkurs „Upcykling – drugie życie śmieci”

Ogłaszamy konkurs pod hasłem: „Upcykling – drugie życie śmieci”. 

Upcykling – to forma powtórnego przetwarzania odpadów w taki sposób, aby nadać im nową formę, funkcjonalność, znaczenie, wygląd itd. W wyniku upcyklingu mogą powstawać przedmioty użytkowe oraz np. dzieła sztuki.  
Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy techniką upcyklingu. 
Konkurs przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach wiekowych: 6 – 8 lat, 9 – 11 lat, 12 – 15 lat , 16 i więcej lat. 
Przy ocenie prac konkursowych komisja konkursowa weźmie pod uwagę: 

  • zgodność z regulaminem,  
  • zgodność z tematem konkursu,  
  • pomysłowość, oryginalność, estetykę oraz czytelność pracy 
  • funkcjonalność projektu, 
  • kreatywność w sposobie wykorzystania materiału – zastosowanie zasad upcyclingu, 
  • walory estetyczne pracy.

Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 13 września 2021 roku o godz. 15:00 (decyduje data wpływu prac do Urzędu Gminy w Sztutowie). 
Nagrodą główną jest rower.  

Więcej szczegółów w Regulaminie konkursu.

załącznik nr 2 do konkursu docx   załącznik nr 2 do konkursu

załącznik nr 3 do konkursu docx   załącznik nr 3 do konkursu

Zarządzenie

Konkurs jest elementem projektu z zakresu edukacji ekologicznej pn. Kampania informacyjno-edukacyjna „Czysta gmina – czyste sumienie”, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.