• Wtorek, 27 lutego 2024

  • Imieniny: Gabriela, Anastazji

  • Font Icon

Konkursy ofert w zakresie kultury, turystyki

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w 2020 roku w formie wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.2019, poz. 688 ze zm.) w obszarach: „Turystyka i krajoznawstwo” oraz „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
Termin składania ofert: do 2.10.2020 r. Szczegóły w załącznikach:

Zarządzenie  /   Załącznik nr 1 – ogłoszenie turystyka 2020  /  Załącznik – ogłoszenie kultura 2020