• Środa, 28 lutego 2024

  • Imieniny: Romana, Ludomira, Lecha

  • Font Icon

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych zmiany uchwał w sprawie programów ochrony powietrza dla stref województwa pomorskiego, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

Projekty uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programów ochrony powietrza dla strefy pomorskiej dostępny jest pod adresem: https://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,335.html

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 30 września do 21 października 2022 roku:

  • ustnie do protokołu lub
  • pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk lub
  • na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu

Załącznik:

komunikat konsultacje zmiana strefa pomorska