• Środa, 24 kwietnia 2024

  • Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza

  • Font Icon

Konsultacje społeczne – nazwy ulic

Wójt Gminy Sztutowo
ogłasza
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Sztutowo w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kąty Rybackie oraz w miejscowości Kobyla Kępa

Termin rozpoczęcia konsultacji: 16.05.2023r.
Termin zakończenia konsultacji: 23.05.2023r.

Opinie w przedmiocie nadania nazw ulicom w miejscowości Sztutowo, należy wyrazić poprzez wypełnienie i złożenie ankiety konsultacyjnej, której wzór został określony w załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 42/2023 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 15.05.2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie:
1. projektu uchwały Rady Gminy Sztutowo w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kąty Rybackie (treść zarządzenia wraz z projektem uchwały w załączniku).
2. projektu uchwały Rady Gminy Sztutowo w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kobyla Kępa (treść zarządzenia wraz z projektem uchwały w załączniku).
Ankieta konsultacyjna dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sztutowo, jak również w Urzędzie Gminy w Sztutowie (pok. Nr 13).
Wypełnione i podpisane ankiety konsultacyjne uprawnieni mieszkańcy mogą składać w terminie do dnia 23.05.2023 do godz. 14.00:
– w Urzędzie Gminy w Sztutowie – sekretariat
– w formie skanu pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl

 

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sztutowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sztutowo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji.

 
Załączniki