• Środa, 29 listopada 2023

  • Imieniny: Blazeja, Saturnina

  • Font Icon

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Nowodworskiego

W terminie od 1 do 23 czerwca 2021 roku odbywają się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Nowodworskiego do roku 2035. Celem dokumentu jest wsparcie rozwoju szeroko pojętej polityki elektromobilności oraz zrównoważonego rozwoju transportu i mobilności w Powiecie Nowodworskim. Strategia ma być również podstawowym kryterium w pozyskiwaniu środków pomocowych.

Dokument kompleksowo opisuje temat elektromobilności w powiecie. Zawarto w nim m.in. następujące kwestie:

  • budowę infrastruktury ładowania i tankowania paliw alternatywnych;
  • wymiana/modernizacja pojazdów o wysokiej emisji spalin na pojazdy nisko i zeroemisyjne;
  • propozycje Stref Czystego Transportu;
  • promocja i wsparcie alternatywnych sposobów i środków transportu w stosunku do podróży pojazdami o wysokiej emisji spalin.

Zakończenie prac nad Strategią planowane jest na koniec sierpnia 2021 roku. Przygotowany przez ekspertów projekt dokumentu podlega konsultacjom i umożliwia wypowiedzenie się w temacie mieszkańcom oraz przedstawicielom różnych organizacji i środowisk. Głos każdego z uczestników konsultacji jest dla nas bardzo istotny.

Finalnie Strategia służyć będzie również realizacji celów wynikających m.in. z zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Dokument ten powstaje dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt Strategii można pobrać poniżej. W przypadku uwag prosimy o skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem: https://forms.gle/3X23iam8WNUATGg79

>>>> Projekt STRATEGII ELEKTROMOBLINOŚCI <<<