• Niedziela, 03 grudnia 2023

  • Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

  • Font Icon

Letnia podróż pomiędzy wodami 2022

 
Projekt Biblioteki Publicznej Gminy Sztutowo

„Letnia podróż pomiędzy wodami – upowszechnianie rybackiego i morskiego dziedzictwa kulturowego wśród dzieci z Mierzei Wiślanej”

Projekt realizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie nr 00559-6523.2-SW1110855/22 z dnia 29.06.2022 r.

Koszt całkowity: 117 225,54 zł

Dofinansowanie: 99 442,18 zł

Cel operacji: Promowanie i upowszechnianie kulturowego dziedzictwa rybackiego i morskiego oraz aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację letnich zajęć, wycieczek i imprezy dla dzieci w Gminie Sztutowo.

Opis projektu:

Planowana operacja wpisuje się w cel ogólny: Turystyczne wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych oraz cel szczegółowy: Ryba najlepszym produktem lokalnym obszaru LGR. Projekt zakłada organizację zajęć i wycieczek dla dzieci z Gminy Sztutowo oraz wydarzenia „Pomiędzy wodami” mającego na celu promocję szeroko rozumianej kultury rybackiej, morskiej oraz promocję ryby, jako lokalnego produktu oraz wydanie materiałów promocyjnych promujących obszar LGR.
Program zajęć i wycieczek kształtuje się następująco:
od 1.08.2022 – 19.08.2022, w dni robocze, codziennie od godz. 8:00 do 16:00 – razem 14 dni roboczych: wycieczka do Aquaparku w Redzie, warsztaty w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku, warsztaty w Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich, dzień rejsów po Zalewie Wiślanym, warsztaty w Muzeum Wisły i Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie, wycieczka do Północnokaszubskiej Grupy Rybackiej, wycieczka do Żuławskiego Parku Historycznego. Oprócz wycieczek na terenie Szkoły Podstawowej w Sztutowie oraz Biblioteki Publicznej (ul. Szkolna 13) będą warsztaty plastyczne, fotograficzne z wyjściem w plener, warsztaty kulinarne z rybką, inne zajęcia ruchowe i animacyjne dla integracji grupy. Podczas wszystkich dni dzieciom i opiekunom zostanie zapewnione śniadanie oraz obiad i podwieczorek. 13 sierpnia odbędzie się impreza dla dzieci, ich rodzin i turystów przebywających w tym czasie na Mierzei Wiślanej pt. „Pomiędzy wodami”, na której będą: program artystyczny dla dzieci o tematyce morskiej i bezpieczeństwa nad wodą z warsztatami i animacjami; występ zespołu muzycznego; konkursy. W projekcie zaplanowano również szereg działań promujących obszar LGR. Zaplanowano wydanie gadżetów promocyjnych, które posłużą jako: nagrody w konkursach organizowanych podczas imprezy; upominki dla uczestników warsztatów, gadżety promocyjne rozdawane uczestnikom imprezy na stoisku promocyjnym. Na materiały promujące obszar LGR składać się będą: m. in.: kalendarze ścienne z fotografiami obszaru LGR (na 2023 r.), wykonanymi podczas warsztatów fotograficznych, broszury z opisem obszaru LGR z rysunkami dzieci wykonanymi podczas warsztatów plastycznych w temacie rybacko-morskim, butelki z filtrem, koszulki z nadrukiem.
Uczestnikami zajęć i wycieczek będzie 45 dzieci z Gminy Sztutowo, które będą miały ciekawie zorganizowany czas letni i nauczą się wiele o całym obszarze naszego LGR oraz obszarów sąsiednich LGR. Uczestnikami wydarzenia „Pomiędzy wodami” będą mieszkańcy Gminy Sztutowo oraz gmin objętych LSR, a także turyści wypoczywający w szczególności na terenie Gminy Sztutowo w liczbie łącznie ok. 255 osób. Impreza będzie ogólnodostępna i nieodpłatna, zajęcia i wycieczki dla dzieci również nieodpłatnie. W ramach promocji imprezy przygotowane zostaną plakaty oraz promocja w internecie, w szczególności w mediach lokalnych i regionalnych – spot promujący oraz film-relacja.

Strona Lokalnej Grupy Rybackiej: Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei