• Wtorek, 28 listopada 2023

  • Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana

  • Font Icon

LGR ogłasza wyniki naborów wniosków o dofinansowanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei w załączonych poniżej linkach informuje o wynikach naborów wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych przeprowadzonych w dniach 20.09.2021 r. – 04.10.2021 r.
Wyniki Konkursu 28/2021; Przedsięwzięcie 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru
Wyniki Konkursu 29/2021; Przedsięwzięcie 1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyowana)
Wyniki Konkursu 30/2021; Przedsięwzięcie 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna