• Wtorek, 27 lutego 2024

  • Imieniny: Gabriela, Anastazji

  • Font Icon

LGR ogłosiła nabory wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei ogłasza 5 naborów wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych w ramach następujących przedsięwzięć:

1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne
1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna
1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)
1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru
1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury
Termin składania wniosków 11.08.2020 r. – 25.08.2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów w tym: ogłoszenia o naborach, warunki otrzymania dotacji i wymagane dokumenty znajdą Państwo pod linkami:

Nabór 21/2020 – Przedsięwzięcie 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna

Nabór 22/2020 – Przedsięwzięcie  1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

Nabór 23/2020 – Przedsięwzięcie 1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury

Nabór 24/2020 – Przedsięwzięcie 1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)

Nabór 25/2020 – Przedsięwzięcie 1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne