• Czwartek, 13 czerwca 2024

  • Imieniny: Lucjana, Antoniego

  • Font Icon

LIX SESJA RADY GMINY SZTUTOWO

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz.40 ze zmianami) zwołuję:

LIX SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 19 stycznia 2024 roku ( piątek ) na godz. 9:00,
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad sesji :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie).
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrot kosztów pogrzebu realizowanych przez Gminę Sztutowo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na 2024 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2024-2027.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej dz.nr 718/8 położonej w Grochowie Drugim.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej dz.nr 316/8 położonej w Sztutowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej dz.nr 382/161 położonej w Sztutowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej 16 m 2 dz.nr 197/1 położonej w Sztutowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej dz.nr 341/16 położonej w Sztutowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej 67 m 2 dz.nr 197/1 położonej w Sztutowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej dz.nr 197/1 położonej w Sztutowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej 33 m 2 dz.nr 197/1 położonej w Sztutowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej 30 m 2 dz.nr 197/1 położonej w Sztutowie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej 50 m 2 dz.nr 25/4 położonej w Grochowie Pierwszym.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej dz.nr 182 położonej w Łaszce.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej dz.nr 489 położonej w Kątach Rybackich.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej dz.nr 342/19 i 342/20 położonych w Kątach Rybackich.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na działce 356/10 w Sztutowie.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 10 lat nieruchomości gruntowych położonych w Łaszce oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 10 lat nieruchomości gruntowej położonej w Sztutowie oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 10 lat nieruchomości gruntowej działka Nr 230 położonej w Łaszce oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
25. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sztutowo w okresie pomiędzy sesjami.
26. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo w okresie pomiędzy sesjami.
27. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

Projekty uchwał: