• Wtorek, 27 lutego 2024

  • Imieniny: Gabriela, Anastazji

  • Font Icon

Miasteczko ruchu drogowego gotowe!

Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, iż inwestycja pod nazwą „Wykonanie miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Sztutowie” została zakończona.
To ważna inwestycja z uwagi na bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Mamy nadzieję, że zaowocuje dobrą edukacją uczniów naszej szkoły w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wspólnego sukcesu. Jesteśmy wciąż otwarci na nowe działania.

Zadanie “Wykonanie miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Sztutowie” zostało dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Priorytet III: „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego” w Działaniu 3.1 „Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T” (konkurs Nr POIiŚ.3.1/1/22 pn. Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej).

Dokumentacja projektowa MRD została dofinansowana z funduszu sołeckiego Sołectwa Sztutowo w 2021 r.