• Wtorek, 28 listopada 2023

  • Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana

  • Font Icon

Objazd dla samochodów osobowych

Szanowni Państwo
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 wymaga od uczestników ruchu drogowego wzmożonej ostrożności.
Dotychczasowy ruch samochodów był stosunkowo rozproszony po naszych lokalnych drogach. Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, z dniem 5 lipca 2023 r. wprowadzony zostaje proponowany objazd dla samochodów osobowych ulicami: Krótką, Szkolną i Obozową w Sztutowie, wg załączonej informacji graficznej. Z objazdu wyłączone są pojazdy o masie powyżej 7 ton. Zmiana ma na celu poprawę przejezdności i bezpieczeństwa w czasie przebudowy DW501 w Sztutowie. Prosimy o szczególną uważność na postawione znaki drogowe i ich przestrzeganie.
Wszelkie podejmowane działania służą zapewnieniu mieszkańcom i turystom najbardziej optymalnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa publicznego.