• Czwartek, 13 czerwca 2024

  • Imieniny: Lucjana, Antoniego

  • Font Icon

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały ws. określenia wykazu kąpielisk

Wójt Gminy Sztutowo zawiadamia o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały dotyczącej określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sztutowo.

Projekt uchwały dotyczący określenia wykazu kąpielisk w Gminie Sztutowo będzie udostępniony w dniach 25.01.2024 r. – 16-02.2024 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie przy ul. Gdańskiej 55, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sztutowie www.sztutowo.pl oraz na stronie BIP Urzędu Gminy w Sztutowie.

Uwagi oraz propozycje zmian należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej do Wójta Gminy Sztutowo z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu, do 16.02.2024 roku. Po upływie terminu składania uwag i propozycji zmian, wnioski nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie na zasadzie art. 37 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 1478 ze zm.) obwieszczenie niniejsze stanowi podanie do publicznej wiadomości projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński