• Czwartek, 13 czerwca 2024

 • Imieniny: Lucjana, Antoniego

 • Font Icon

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO w sprawie planu polowań zbiorowych

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1173) Wójt Gminy Sztutowo podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą planu polowań zbiorowych Nadleśnictwa Elbląg

Data polowania: 4-8.01.2023 r.

Godzina rozpoczęcia /zakończenia polowania: 7:30 – 15:30

Miejsce polowania/ Nr obwodu: teren polowania Sztutowo – Krynica Morska, Obwód łowiecki nr 109

 Ponadto informuję iż zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ww. ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Sztutowo. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w ww. terminie. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

            Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Sztutowo a także wywieszenie w gablotach sołectw Gminy Sztutowo.

 1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie
 2. Tablica ogłoszeń Sołectwa wsi Sztutowo
 3. Tablica ogłoszeń Sołectwa wsi Kąty Rybackie
 4. Tablica ogłoszeń Sołectwa wsi Kobyla Kępa
 5. Tablica ogłoszeń Sołectwa wsi Łaszka
 6. Tablica ogłoszeń Sołectwa wsi Płonina
 7. Tablica ogłoszeń Sołectwa wsi Grochowo Trzecie
 8. Tablica ogłoszeń Sołectwa wsi Grochowo Pierwsze
 9. Tablica ogłoszeń Sołectwa wsi Groszkowo
 10. Strona internetowa sztutowo.pl
 11. BIP Urzędu Gminy w  Sztutowie
 12.  a/a