• Wtorek, 05 grudnia 2023

  • Imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty

  • Font Icon

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursów ofert

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w sferach:

  1. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: mikrodotacje w ramach regrantingu
  2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  3. Turystyka i krajoznawstwo
  4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez wzmacnianie różnorodności oferty kulturalnej w Gminie Sztutowo

>>> Dokumenty na stronie BIP <<<