• Niedziela, 14 kwietnia 2024

  • Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny

  • Font Icon

OGŁOSZENIE O SESJI – 10.11.2022

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.559 ze zmianami ) zwołuję :
XLVI SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 10 listopada 2022r na godz.8.00
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)

Porządek obrad sesji :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Odczytanie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2022 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na
lata 20222025.

5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

Załączniki:

Projekt uchwały 

projekt zmiany w budżecie