• Piątek, 23 lutego 2024

 • Imieniny: Romany, Damiana, Polikarpa

 • Font Icon

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO: PRACOWNIK  INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Urząd Gminy w Sztutowie ogłasza nabór na wolne stanowisko: Pracownik obsługi Informacji Turystycznej od 24.06.2023 r. do 31.08.2023 r.

Dla kandydatów na stanowisko pracownik Informacji Turystycznej stawia się następujące wymagania:

1.Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie
 • wiedza na temat turystyki, atrakcji Gminy Sztutowo i okolic

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność organizacji i planowania pracy, samodzielność, odporność na stres, wysoka kultura osobista, punktualność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • udzielanie informacji w sposób szczegółowy i wyczerpujący o atrakcjach Gminy Sztutowo i okolic (kontakty bezpośrednie, telefony, e-maile), a także o bazie noclegowej i gastronomicznej,
 • dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 • pozyskiwanie informacji o wydarzeniach w regionie,
 • pobieranie opłaty miejscowej.

4. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. Curriculum Vitae opatrzony klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019, poz.1781)”

Wymagane dokumenty należy składać:

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, Sztutowo
 • pocztą na adres: Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo,
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl

w terminie do dnia 09.06.2023 roku do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie lub w temacie e-maila: „Dotyczy naboru na stanowisko: Pracownik obsługi informacji turystycznej”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Sztutowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji udziela Justyna Żywicka pod nr tel. 55 247 81 51 wew. 613, jzywicka@sztutowo.ug.gov.pl.

5. Inne informacje

Planowane zatrudnienie: 4 osoby.

Zatrudnienie: na podstawie umowy zlecenia w okresie od 24.06.2023 r. do 31.08.2023 r. 

Praca ok. 5-8 godz. dziennie w godzinach od 9-18, także w weekendy

Miejsce wykonywania pracy:

Informacja Turystyczna w Sztutowie, ul. Gdańska 55 i w Kątach Rybackich, ul. Rybacka 64.