• Niedziela, 03 grudnia 2023

  • Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

  • Font Icon

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert – kultura

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO 

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w sferze: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez wzmacnianie różnorodności oferty kulturalnej w Gminie Sztutowo, np. organizacja warsztatów twórczych, szkoleń z zakresu rękodzieła artystycznego, organizacja imprez promujących produkty lokalne, kultywowanie tradycji regionalnej.

Oferta Stowarzyszenia Szkolna 13

„Rodzinne gotowanie – IV Sztutowski Turniej Kulinarny”

Wnioskowana kwota: 2 000 zł

Decyzją Wójta Gminy Sztutowo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej przyznano następującą dotację:

 Oferta Stowarzyszenia Szkolna 13

„Rodzinne gotowanie – IV Sztutowski Turniej Kulinarny”

Wnioskowana kwota: 2 000 zł

 Przyznane dofinansowanie: 2 000 zł

ogłoszenie kultura