• Środa, 24 kwietnia 2024

  • Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza

  • Font Icon

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert – sport

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

 o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w sferze:

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Oferta Towarzystwa Sportowego Mierzei Wiślanej w Sztutowie

„Popularyzacja Piłki Nożnej w Gminie Sztutowo”

Wnioskowana kwota: 15 000 zł

Decyzją Wójta Gminy Sztutowo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej przyznano następującą dotację:

 Oferta Towarzystwa Sportowego Mierzei Wiślanej w Sztutowie Popularyzacja Piłki Nożnej w Gminie Sztutowo”

Wnioskowana kwota: 15 000 zł

 Przyznane dofinansowanie: 15 000 zł

ogłoszenie sport