• Wtorek, 28 listopada 2023

  • Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana

  • Font Icon

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert – turystyka

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

 o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w sferze:

Turystyka i krajoznawstwo: m.in. organizacja warsztatów twórczych, szkoleń z zakresu rękodzieła artystycznego, organizacja imprez promujących produkty lokalne, kultywowanie tradycji regionalnej.

Oferta Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo

„Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu poprzez organizację rajdu X Nordic Walking”

Wnioskowana kwota: 2 000 zł

Decyzją Wójta Gminy Sztutowo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej przyznano następującą dotację:

 Oferta Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo „Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu poprzez organizację rajdu X Nordic Walking

Wnioskowana kwota: 2 000 zł

 Przyznane dofinansowanie: 2 000 zł

ogłoszenie turystyka