• Wtorek, 27 lutego 2024

  • Imieniny: Gabriela, Anastazji

  • Font Icon

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.1372 ze zmianami ) zwołuję:

XXXVII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 01 marca 2022r na godz.8.00
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad sesji :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. List intencyjny Rady Gminy Sztutowo z dnia 01 marca 2022r w sprawie finansowania wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – wsparcie Ukrainy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej potępienia agresji rosyjskiej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaprzestania współpracy partnerskiej z miastem Gusiew (Rosja) oraz z organizacjami publicznymi i pozarządowymi obwodu kaliningradzkiego (Rosja).
6. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

Materiały:

ogłoszenie sesja

punkt 3 – list intencyjny

punkt 4 – projekt uchwały rezolucja

punkt 5 – projekt uchwały zaprzestanie współpracy