• Niedziela, 14 kwietnia 2024

  • Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny

  • Font Icon

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w sferach:

  1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez wzmacnianie różnorodności oferty kulturalnej w Gminie Sztutowo, np. organizacja warsztatów twórczych, szkoleń z zakresu rękodzieła artystycznego, organizacja imprez promujących produkty lokalne, kultywowanie tradycji regionalnej zgodnie Zarządzeniem 14/2024 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 12.02.2024 r.

Oferta Stowarzyszenia Szkolna 13 „Rodzinne gotowanie – VI Sztutowski Turniej Kulinarny”

 Wnioskowana kwota: 2 500 zł

Przyznane dofinansowanie: 2 500 zł

 

  1. Turystyka i krajoznawstwo: m.in. organizacja warsztatów twórczych, szkoleń z zakresu rękodzieła artystycznego, organizacja imprez promujących produkty lokalne, kultywowanie tradycji regionalnej.

 

Decyzją Wójta Gminy Sztutowo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej przyznano następującą dotację:

Oferta Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo:

„Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu poprzez organizację XII rajdu  Nordic Walking”

Wnioskowana kwota: 2 500 zł

Przyznane dofinansowanie: 2 500 zł