• Wtorek, 05 grudnia 2023

  • Imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty

  • Font Icon

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

 o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w sferze: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Decyzją Wójta Gminy Sztutowo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej przyznano następującą dotację:

  1. Oferta Towarzystwa Sportowego Mierzei Wiślanej w Sztutowie: „Poprawa kondycji fizycznej mieszkańców poprzez upowszechnienie rekreacji i aktywnego trybu życia bez używek, zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do różnorodnych form aktywności sportowej”.
  2. Wnioskowana kwota: 15 000 zł
  1. Przyznane dofinansowanie : 15 000 zł